CMSimple_XH - Redakčný systém pre Vaše stránky
Aktualizované:
Home
Domov > CMSimple
Národné stránky: EN DE FR DA PL NL CS

CMSimple

Ns prelome milénia bol Dán Peter Harteg unavený z neustáleho prepisovania webstránok svojich priateľov a chcel im dať možnosť, aby si svoje stránky editovali oni sami.

Vyvinul jednoduchý sofrtware s originálnou metódou vytvárania stránok jednoducho pomocou nadpisov. Vnímal pritom webstránku ako knihu: Jednotlivé časti webstránky chápal ako kapitoly knihy s ich ďalším vnútorným členením. Rovnako ako kapitoly v knihe začínajú výrazným nadpisom, aj systém vytvára časti vebstránky na základe existujúceho nadpisu.

Celý obsah webstránky sa tak dostal do jediného HTML súboru. K dispozícii bolo 6 úrovní nadpisov, pričom prvé 3 slúžili na delenie obashu na samostatné štruktúrované stránka 1. - 3. úrovne a zvyšné tri sa mohli použiť na ďalšie členenie textu v rámci jednotlivých stránok. Vďaka tejto koncepcii bol celý systém veľmi malý a nepotreboval na uchovávanie obsahu databázu. Aj inštalácia bola a naďalej je úplne jednoduchá: nahrať na server, nastaviť prírtupové práva k súboru content.htm a hotovo.
 

1 súbor CMSimple content.htm príklad webstránky so 4 stránkami

<h1>Stránka a</h1>

  text text text

<h1>Stránka b</h1>

  text text text

<h2>Podstránka b</h2>

  text text text

<h1>Stránka c</h1>

  text text text

Stránka a
Stránka b
Podstránka stránky b
Stránka c


Pôvodne systém napísal v Perl, ale nakoniec ho preklopil do PHP. Systém nazval CMSimple a veriu 1.0  zverejnil na internete 10. apríla 2003 veľkosť: 20.0 KB pre bezplatné používanie za podmienky zachovania odkazov na jeho stránku. K dispozícii bola aj komerčná "Link remove licencia". Systém sa stal známym okolo roku 2006, keď sa k nemu objavilo niekoľko užitočných pluginov. Ďalší vývoj sa však spomalil a prakticky skončil v roku 2008.

V roku 2009 niekoľko užívateľov začalo pracovať na nasledovníckom projekte, pričom sa snažili  čo najviac zachovať kompatibilitu s pôvodným systémom. Na základe dohody s Petrom Hartegom dostal nový program názov CMSimple_XH (X pre XHTML - a H pre HTML - zhodu). CMSimple_XH 1.0 bol zverejnený už v decembri 2009.

Takže bolo správne, keď  Harteg uvoľnil svoj software v zmysle licencie GPL3 od 1. januára 2010, čím oslobodil CMSimple a CMSimple_XH od povinnosti zverejňovať pôvodné odkazy na autorov.

CMSimple_XH

je aktuálny CMS, ktorý ponúka nespočetné vylepšenia oproti starým verziám CMSimple, pričom naďalej zachováva povôdný zámer:

Súbor content.htm (CMSimple_XH) dnes vzyerá v princípe takto:

1 súbor CMSimple_XH content.htm príklad webstránky so 4 stránkami

<h1>Stránka a</h1>

<?php
$page_data[]=array(
'template'=>'0',
'linked_to_menu'=>'1'
);
?>

  text text text
 

<h1>Stránka b</h1>

<?php
$page_data[]=array(
'template'=>'0',
'linked_to_menu'=>'1'
);
?>

  text text text
 

<h2>Podstránka b</h2>

<?php
$page_data[]=array(
'template'=>'Alternative',
'linked_to_menu'=>'1'
);
?>

  text text text
 

<h1>Stránka c</h1>

<?php
$page_data[]=array(
'template'=>'0',
'linked_to_menu'=>'0'
);
?>

  text text text
 

Stránka a

(Štandarný template)
 

Stránka b

(Alternatívny template)
 

Podstránka stránky b

(Iný alternatívny template)
 

Stránka c

(Standard template,
page not listed in menu)

Pod každou hlavičkou, ktorá zakladá novú stránku, je vložený malý PHP príkaz. Ten obsahuje zoznam inštrukcií pre konkrétnu stránku. Napr. aký template sa má použiť, či sa má stránka zobraziť aj v navigácii a pod. V skutočnosti je rozsiahlejší a môžu doň bzť pridané aj ďalšie premenné a funkcie.

 

Ďalšie vylepšenia:

V duchu zachovania jednoduchosti sa snažíme nezahlcovať CMSimple_XH žiadnymi zbytočnými doplnkami. Užívatelia môžu sami základný systém rozširovať pludinmi a doplnkami podľa vlastného uváženia a potreby.

Čo sa stalo so starým CMSimple?

CMSimple 4.x

Pôvodná stránka CMSimple Petra Hartega už neexistuje. Meno, stránku a strý kód predal Gertovi Ebersbachovi z Berlína v Novembri 2012. Strý kód je naďalej dostupný: 

CMSimple Archives »

V čase zverejnenia CMSimple_XH 1.5.3 v roku 2012 začal Ebersbach budovať svoj vlastný CMS a zverejňuje ho pod názvom CMSimple, ktorý kúpil.

CMSimple Classic

Tento dánsky projekt sa sústredí hlavne na udržiavanie čo najmenšej veľkosti CMS. Je to CMSimple 3.4 s vylepšenou bezpečnosťou a udržiava ho Preben Bjorn Biermann Madsen:

CMSimple Classic »

Aktuality

12.07.2023

CMSimple_XH 1.7.6

Verzia CMSimple_XH 1.7.6 odstránila niektoré chyby, prináša kompatibilitu s PHP 8.2 a niekoľko menších vylepšení. Obsahuje tiež novú verziu Pagemanager_XH 3.7, HI_UpdateCheck 1.5 a jQuery 1.6.6. TinyMCE 5 je predvoleným editorom.

Čítať ďalej »

CMSimple_XH komunita

CMSimple_XH má veľmi aktívnu a nápomocnú komunitu Tu získate najrýchlejšie kvalifikovanú pomoc, rady, tipy a návody: CMSimple_XH Fórum »

Okrem angličtiny (ako základného jazyka) sú vo fóre vytvorené aj skupiny hovoriace nemecky, dánsky a francúzsky.

Pluginy

Prehľad pluginov nájdete na Wiki (link v hlavičke) pod odkazom plugin list in German.

Možete tiež navštíciť priamo stránky jednotlivých autorov pluginov.