CMSimple_XH - Redakčný systém pre Vaše stránky
Aktualizované:
Home
Domov > História CMSimple_XH
Národné stránky: EN DE FR DA PL NL CS

História CMSimple_XH

Tu je história CMSimple_XH v skratke. Hartmut Keil na svojej nemeckej stránke zaznamenal v kapitole History stučnú históriu CMSimple_XH takto:

CMSimple – vznik

1999

Na prelome tisícročia Peter Harteg a Dane naprogramovali pre svojich priateľov minimalistický content management system - najprv v Perl, neskôr v PHP.

2003

10. apríla 2003 Peter uviedol svoj systém pod označením "CMSimple 1.0". Celý kód mal (iba!!!) 20 KB. CMSimple sa smel používať zdarma, pokiaľ bol na stránke viditeľný odkaz na stránku Petra Hartega. Inak bolo potrebné zakúpiť si licenciu.

CMSimple ukladal celý text webstránky do jediného HTML textového súboru (preto file-based, flat file). Systém umožňoval používať nadpisy 6 úrpvní, pričom prevé 3 boli vyhradené pre oddeľovanie stránok (1. - 3. úrovne) a zvyšné pre štruktúvanie textu na jednotlivých stránkach. Systém bol jednoduchý a nevyžadoval žiadne databázy. Jeho inštalácia na server pozostávala iba z nahrania CMSimple a(prípadne aj upraveného obsahu) na server, prípadne aj nastavenia prístupových práv.

2006

Systém prešiel niekoľkými verziami až do 2006, kedy nastal v jeho ďalšom vývoji útlm. Harteg nakoniec súhlasil s tým, aby vývoj pokračoval ďalej pod názvami v tvare "CMSimple_[doplnok]"). Tak vznikol celý rad modifikácií. 1.1.2010 Harteg uplatnil pre CMSimple licenciu GPL3, čím odstránil aj povinnosť zachovávať odkaz na svoju stránku. Harteg ešte uviedol svoju poslednú verziu (3.4), v ktorej boli odstránené niektoré bezpečnostné medzery.

XH – The further development

2009

Vývoj CMSimple_XH začal v roku 2009 zásluhou malej skupiny nadšencov CMSimple. V decembri 2009 uviedli "CMSimple_XH 1.0".

Doplnok "_XH" bol zvolený ako náznak toho, že systém dokázal vytvárať stránky zodpovedajúce požiadavkám HTML aj XHTML. XHTML zohrával v tom čase významnú rolu.

XH combinuje jednoduchý základný koncept CMSimple s požiadavkami dnešných CMS. Môžete jednoducho pridávať/inštalovať doplnky (pluginy) a rozšírenia a veľa z toho, čo si inak vyžaduje komplikované kódovanie, viete vakonávať prostredníctvom menu.

Pod každým nadpisom, ktorý vytvára novú stránku, nasledujú príkazy PHP. V nich je uvedený zoznam premenných s inštrukciami pre zobrazenie stránky - napr. alternatívna šablóna konkrétnej stránky, či má byť stránka zverejnená, zobrazená v navigácii... Zoznam premenných je rozsiahlejší a môžete ho podľa potreby doplňovať o ďalšie premenné (napr. použitím niektorých doplnkov)

2017

Vo verzii 1.7.0 boli odstránené niektoré výrazné obmedzenia predchádzajúcich verzíí.
Najdôležitejšou zmenou bol zavedenie nového spôsobu oddeľovania stránok. Odstránilo sa dovtedy "tvrdé" prepojenie názvov stránok s navigáciou. Názvy stránok všetkých úrovní sa tak stali súčasťou obsahu stránok. To umožňuje vytvárenie štruktúry obsahu v súlade s požiadavkami SEO.

Čo sa stalo so starým systémom?

Do novembra 2012 sa dal starý systém stiahnuť zo stránky Petra Hartega. Potom predal názov "CMSimple" spolu so súvisiacimi webstránkami a pôvodným kódom Gertovi Ebersbachovi z Berlína. Ten teraz ponúka svoj vlastný systém pod zakúpaným názvom. Avšak tento nie je priamo založený na pôvodnom Hartegovom kóde, ale na CMSimple_XH 1.5.3.

Originálny CMSimple 3.4 je dostupný v jeho archíve: CMSimple Archive »

v Dánsku, krajine pôvodu CMSimple, Preben Bjørn Biermann Madsen uchováva poslednú verziu 3.4 nažive a ponúka ju s určitými bezpečnostnými úpravami ako"CMSimple Classic": CMSimple Classic »

Pôvodný kód sa dnes už nedoporučuje používať kvôli jeho bezpečnostným nedostatkom.

 

Aktuality

12.07.2023

CMSimple_XH 1.7.6

Verzia CMSimple_XH 1.7.6 odstránila niektoré chyby, prináša kompatibilitu s PHP 8.2 a niekoľko menších vylepšení. Obsahuje tiež novú verziu Pagemanager_XH 3.7, HI_UpdateCheck 1.5 a jQuery 1.6.6. TinyMCE 5 je predvoleným editorom.

Čítať ďalej »

CMSimple_XH komunita

CMSimple_XH má veľmi aktívnu a nápomocnú komunitu Tu získate najrýchlejšie kvalifikovanú pomoc, rady, tipy a návody: CMSimple_XH Fórum »

Okrem angličtiny (ako základného jazyka) sú vo fóre vytvorené aj skupiny hovoriace nemecky, dánsky a francúzsky.

Pluginy

Prehľad pluginov nájdete na Wiki (link v hlavičke) pod odkazom plugin list in German.

Možete tiež navštíciť priamo stránky jednotlivých autorov pluginov.